“Echipa se concentrează acum pe activitățile importante în timpul pe care îl are la dispoziție. Există acum

claritate cu privire la prioritatea activităților și oamenii își concentrează timpul de muncă productiv asupra respectivelor priorități”.  • Eliberarea timpului productiv a condus la o reducere semnificativă a orelor suplimentare efectuate și la o creștere cu 30% a productivității

  • Îmbunătățirea cu 35% a modului în care este gestionată încărcarea personalului echivalează cu mai mult timp alocat pentru activități cu valoare adăugată ridicată

  • Echipele au dezvoltat strategii de “îmbunătățire continuă” într-o serie de domenii cheie ale activității.

Provocarea

Restructurarea integrală a unui grup financiar, efectuată în paralel cu încadrarea mai multor angajați noi, a generat necesitatea schimbării modului în care opera echipa de specialitate a grupului financiar guvernamental. Managementul superior al echipei a recunoscut că schimbările structurale sunt acompaniate de modificări semnificative și de provocări relevante, legate de noul mod de organizare a activității. Sistemele de operare aferente activității financiare au evoluat către un model de auto-servire, care presupunea transformarea completă a rolurilor și așteptărilor cu privire la activitatea contabililor de gestiune și necesita o schimbare culturală, astfel încât angajații să fie percepuți în noua lor calitate de ”consilieri de încredere”.

Soluția noastră

Echipa PEP a înțeles în detaliu noile comportamente și moduri de lucru care erau necesare. Consultanții au elaborat o soluție pentru a facilita înființarea și coagularea rapidă a noii echipe și pentru alinierea așteptărilor, a proceselor de lucru și comportamentelor, asigurând în cele din urmă că noua echipă financiară este atât productivă, cât și eficientă.

Seria de ateliere de lucru a fost concepută special pentru publicul țintă. Workshopuri speciale, adresate leadershipului, au avut menirea de a asigura dezvoltarea abilităților de bază și a cunoștințelor necesare pentru sprijinirea echipei și pentru consolidarea noilor comportamente de lucru, la nivelul întregii echipe manageriale.

Rezultatul

Ca rezultat al îmbunătățirilor notabile înregistrate pe parcursul programului pilot, tot restul grupului financiar a implementat un program similar, oferind unui număr de peste 60 de persoane oportunitatea de a beneficia de o mai mare claritate în ceea ce privește așteptările legate de rolul lor și capacitatea de a se concentra asupra priorităților. Au fost remarcate schimbări vizibile și o coerență sporită în organizarea muncii în cadrul grupului, în standardizarea și raționalizarea proceselor-cheie de lucru în cadrul și între echipe, precum și o mai mare claritate și timp suplimentar alocat pentru asigurarea atingerii obiectivelor pe 12 luni și 2 ani.

[social_warfare]