Dacă utilizați serviciile oferite de site-ul https://www.pepworldwide.ro/ în mod implicit, sunteți  de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos:

TERMENI GENERALI

 1. Acest site (denumit generic SITE) este proprietatatea Dr. Pendl şi Dr. Piswanger România SRL cu sediul în Bucureşti, Str Nicolae Golescu Nr. 17, Etaj 1, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/4791/2000 cod fiscal nr. RO13066449, cont nr. RO87 MIRO 0000 1301 6559 0901   la PROCREDIT denumita in continuare P&P.
 2. P&P poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.
 3. P&P poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. De asemenea, poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, P&P poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

1. CONŢINUT

 1. Conţinutul site-ului este destinat uzului comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.
 2. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către P&P.
 3. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al P&P.
 4. P&P nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.
 5. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secţiunea Contact a site-ului.

2. DREPTURI DE AUTOR

 1. Toate drepturile sunt rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.
 2. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului https://www.pepworldwide.ro/blog-ro/ cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

3. RĂSPUNDERI

 1. Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de P&P în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului de pe site.

4. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA UTILIZAREA FORMULARULUI DE CONTACT

 1. Accesul la conţinutul online al site-ului https://www.pepworldwide.ro/  este liber.
 2. Pentru utilizarea formularului de contact, Utilizatorul va trebui sa completeze informaţii de contact detaliate (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail, ocupatia). Mai multe detalii despre aceste date puteti citi in Notificarea de Confidențialitate.
 3. Toate datele pe care le furnizează utilizatorul trebuie sa fie reale, acesta fiind responsabil pentru ele.

5. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

 1. P&P nu răspunde pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut.
 2. Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea P&P, să exonereze de răspundere https://www.pepworldwide.ro/blog-ro/  şi P&P pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.
 3. P&P îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

6. ÎNCHEIEREA RESPONSABILITĂȚILOR

 1. Responsabilitățile și obligațiile părților contractante sub acești Termeni și Condiții vor rămâne aplicabile, până la momentul în care acordul va înceta din partea oricarei părți. Puteți transmite orice neclariati legate de Termenii și Condițiile din site, în orice moment printr-o notificare scrisa adresată către P&P la adresa de e-mail: office@pepworldwide.ro

7. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR. LEGEA APLICABILĂ.

 1. Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea romană. Orice conflict apărut va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în conditiile legii, iar dacă aceasta eșuează, se apelează la instanțele românești competente de la sediul companiei P&P.

 8. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 1. Puteți citi ultima versiune a Termenilor și Condițiilor în orice moment pe această pagină.
 2. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să actualizăm, schimbăm sau să înlocuim orice parte din acești Termeni și Condiții, publicând pe canalele de comunicare disponible informări despre actualizările și /sau schimbările aduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați site-ul periodic pentru orice schimbare de politică. Continuarea utilizării site-ului, după publicarea informărilor despre actualizări și / sau schimbări aduse Termenilor și Condițiilor, constituie acceptul dumneavoastră pentru acestea.