Secretul dezvoltării organizaționale în Secolul XXI

Mediul de muncă vă îngreunează activitatea? Încercați să va concentrați la asta!
16/02/2018
Delegarea – funcție de bază a leadershipului. Și nu doar atât.
04/04/2018

Într-un articol publicat la sfârșitul anului 1999, bine-cunoscutul autor și consultant, Peter Drucker, aprecia importanța deosebită a productivității angajaților din categoria knowledge workerspentru dezvoltarea organizațiilor moderne și pentru progresul societății în ansamblul său. Articolul este intitulat „Productivitatea lucrătorilor din domeniul cunoașterii: Cea mai mare provocare” și a apărut în publicația nord-americană California Management Review.

Drucker își deschidea prezentarea cu următoarea afirmație: „Cea mai importantă și într-adevăr unică contribuție a managementului în secolul XX a fost creșterea de cincizeci de ori a productivității muncitorului manual, din industria prelucrătoare. Cea mai importantă contribuție pe care managementul trebuie să o realizeze în secolul XXI, este să crească în mod similar productivitatea muncii și a muncitorilor care operează domeniul cunoașterii. Cele mai valoroase active ale unei companii din secolul al XX-lea erau constituite de echipamentele sale de producție. Cel mai valoros capital al oricărei organizații din secolul XXI (fie că vorbim de organizații orientate către profit sau nu) va fi constituit de lucrătorii săi din domeniul cunoașterii și de productivitatea acestora

Drucker afirmă că există șase factori majori care determină productivitatea muncitorilor din domeniul cunoașterii:

  1. Definirea clară a sarcinii, prin înțelegerea modului în care angajatul contribuie la obiectivele companiei și creează valoare pentru clienții acesteia,
  2. Gradul de autonomie și responsabilitate pe care trebuie să-l aibă lucrătorii din domeniul cunoașterii, pentru a se auto-organiza și a-și gestiona propria muncă,
  3. Adoptarea principiilor inovării continue ca parte integrală a muncii și a sarcinilor efectuate, aceasta devenind astfel o responsabilitate centrală a lucrătorilor din domeniul cunoașterii,
  4. Gradul în care lucrătorii din domeniul cunoașterii reușesc să își actualizeze în mod continuu cunoștințele, învățând la rândul lor pe ceilalți membrii ai organizației,
  5. Concentrarea cu prioritate pe maximizarea calității, mai degrabă decât pe creșterea cantității de bunuri și servicii produse,
  6. Stimularea motivației lucrătorilor din domeniul cunoașterii de a lucra pentru organizație, tratând resursele umane ca pe un activ de valoare, nu ca un element de cost, adiacent unui proces de business.

Programul de Eficiență Personală (PEP®) furnizează răspunsuri foarte clare contextului prezentat de Drucker și sprijină în mod real introducerea și adoptarea conceptelor de lean management în viața de zi cu zi a lucrătorilor din birouri.

În cadrul programului PEP®, consultanții noștri utilizează o abordare complexă a procesului de planificare, încurajând chiar de la început participanții să definească scopul muncii lor, folosind propriile cuvinte. Obiectivul acestui exercițiu este de a identifica în mod concret, cu fiecare participant în parte, modul în care activitatea desfășurată generează un impact relevant asupra organizației, colegilor și clienților, precum și asupra propriei persoane. Numai pornind de la cunoașterea exactă a rolului individual în cadrul companiei, participanții pot lucra la definirea activităților cu valoare ridicată și la eliminarea celor care ocupă mult timp și oferă doar valoare marginală.

În mediul de lucru de astăzi, atât experții din organizații, cât și managerii de orice nivel, sunt asaltați de multitudinea sarcinilor administrative: documente de rutină, rapoarte, conformarea cu diverse standarde sau reglementări (de cele mai multe ori de natură birocratică) sau pur și simplu cufundarea în torentul continuu de informații care invadează spațiul nostru personal prin intermediul multiplelor dispozitive de comunicare pe care le folosim. În acest context, a ști ce trebuie făcut mai întâi și ce nu ar trebui făcut deloc, a devenit o abilitate crucială pentru productivitate și eficiență personală.

În ceea ce privește al doilea punct de pe lista lui Drucker, programul PEP® învață participanții să își gestioneze propria activitate prin utilizarea proactivă a listelor de sarcini și a calendarului. Planificarea nu se termină atunci când activitățile care trebuie efectuate au fost definite și aranjate în ordinea priorității. Angajații trebuie să stabilească intervale clare de timp în care fiecare sarcină va fi tratată și termene precise prentru finalizarea acestora, asumându-și întreaga responsabilitate în ceea ce privește propriul program și rezultatele generate.

Îmbunătățirea continuă este, de asemenea, o temă majoră a abordării noastre privind dezvoltarea eficienței. Lucrăm cu fiecare participant pentru a simplifica și a optimiza procesele individuale de lucru. Acest lucru se realizează pe întreaga perioadă de implementare a programului PEP®, care durează aproximativ 3 luni. Acesta este modul în care ne asigurăm că îmbunătățirea continuă devine un obicei autentic.

Prin implementarea Programului de Eficiență Personală, organizațiile crează timp și spațiu pentru concentrarea asupra aspectelor legate de calitatea muncii și a rezultatelor generate de aceasta. Definirea calității așteptate este în mare măsură facilitată de înțelegerea clară a scopului muncii, așa cum am prezentat și în paragrafele anterioare. A ști ce trebuie oferit celorlalți și ceea ce aceștia așteaptă de la dvs., ușurează procesul de creare a indicatorilor cheie de performanță și definire de standarde de calitate, corecte și motivante atât pentru angajați, cât și pentru organizație.

Mai mult, PEP® ajută angajații să redobândească controlul asupra volumului lor zilnic de muncă, reducând nivelul de stres și îmbunătățind în mod simțitor fragilul echilibru dintre muncă și viața personală.

 

Creșterea productivității angajaților și a eficienței personale reprezintă în mod cert vectori ai dezvoltării organizațiilor moderne, dar, așa cum afirmă și Peter Drucker, acestea reprezintă cea mai mare provocare a managementului din secolul XXI.

 

Aron Emil TATARU

Senior Consultant

PEP® Worldwide România

 

1Termenul de knowledge worker, în traducere directă, lucrător din domeniul cunoașterii, definit de Drucker, desemnează persoanele care gestionează în mod curent sau utilizează informații în cadrul activităților de muncă