“Mă simt mult mai bine organizat, în control și mai puțin stresat.

Am un echilibru mai bun între viața profesională și viața mea personală

și pentru prima dată în luni, nu am lucrat în weekend.”


  • Peste 500 de persoane au beneficiat de creșterea nivelului de productivitate

  • În medie, fiecare persoană a câștigat mai mult de două ore pe zi pentru a se concentra asupra activităților cu impact ridicat

  • S-a acordat mai multă atenție îmbunătățirii performanței globale, inclusiv prin recunoașterea realizărilor oamenilor

Provocarea

Obiectivul băncii a fost acela de a îmbunătăți serviciile oferite clienților săi și de a accelera creșterea companiei pe piața competitivă în cadrul căreia opera.

Soluția noastră

După ce am realizat o perspectivă de detaliu asupra modului în care organizația măsura performanța și succesul, am personalizat o serie de programe pentru fiecare rol în parte, de la managementul superior până la rolurile de conducere de bază, la nivel național.

Programelor le-a fost alocat un interval de timp de doi ani, pentru a asigura o livrare completă a principiilor PEP. Au fost programate sesiuni viitoare în calendarul de formare al organizației, pentru a asigura continuitatea și în cazul noilor manageri. De asemenea, au fost introduse mecanisme suplimentare de sprijin, inclusiv revizuirea principiilor PEP prin intermediul conferințelor, pe parcursul formării interne și în cadrul activităților de comunicare.

Rezultatul

Ca o consecință directă a schimbărilor comportamentale implementate la nivelul leadershipului, o atenție suplimentară a fost acordată îmbunătățirii performanței generale, realizările angajaților fiind acum recunoscute și recompensate.

La nivelul întregii organizații peste 500 de persoane au beneficiat de o creștere semnificativă a productivității. În medie, fiecare angajat a câștigat mai mult de două ore pe zi, pentru a se concentra asupra activităților cu impact ridicat (de exemplu, creșterea portofoliului pentru accelerarea dezvoltării).

[social_warfare]