Productivitate & disciplină

Prioritizarea – o investiție pe termen lung în propriile obiective
25/06/2018

Toate resursele sunt limitate.

Nu există perpetuum mobile. 

Iar timpul este una din aceste resurse, pe care, uneori, nu o exploatăm la adevărata ei valoare, cu toată că știm că nu este regenerabilă.

Gestionarea, într-o manieră eficientă, a timpului, înseamnă, înainte de toate, un bun management al vieții profesionale.

Buna organizare a activităților generează, aproape automat, îmbunătățirea rezultatelor așteptate, eficientizarea întregului sistem și, desigur, scăderea nivelului de stres. Cadența aceasta a planificării activităților este cea care ne aduce siguranța îndeplinirii lor, iar responsabilitatea definirii ei este doar a noastră. Însă definirea listei de activități nu este suficientă, pentru a ne asigura eficiența. Să știu ce am de făcut nu înseamnă neapărat că voi și face respectivele activități. Prioritizarea lor este o etapă importantă, deopotrivă cu încapsularea lor în intervale de timp dedicate, tocmai pentru a putea oferi o perspectivă temporală asupra termenului de îndeplinire. Și, nu în ultimul rând, disciplina de a urmări tot procesul, element fără de care ecuația nu ar fi completă. Fiecare individ are un mod propriu de lucru, fiecare definește eficiența în mod particular, totul fiind direct influențat de tipul activității pe care o desfășoară, volumul de muncă, etc. Programele clasice care abordează tematica organizării timpului includ și detaliază, de regulă, toate elementele mai sus menționate. Sunt abordate reguli generale de eficiență, sunt definite strategii care să fie implementate, în vederea eliminării factorilor perturbatori, însă nu întotdeauna aceste strategii sunt cele mai potrivite pentru modul de lucru individual. Ceea ce face PEP® (Program de Eficiență Personală) este să aducă structura și strategia de eficientizare adaptate fiecărui individ, la locul său de muncă, în mediu real. Conceptul propriu-zis, implementat cu rezultate în peste 35 de țări, combină, într-o manieră optimizată, consultanța cu coaching-ul individual, generând fenomenul de timeboxing, care influențează creșterea productivității cu până la 30% pentru fiecare participant la program.